Nyheter

Milford systemer

Treplanting

Vellykket plantning av trær i menneskeskapte omgivelser er en spesialisert oppgave. Bytreet står normalt overfor en rekke alvorlige utfordringer: Overflater som er lukkede av eksempelvis betongheller eller asfalt, unaturlig høye temperaturer om sommeren, veisalting om vinteren, kjørende, gående og syklende trafikk samt vandalisme.

Milford tilbyr en rekke effektive systemer, designet for å sikre vellykket plantning, samt sunne bytrær mange år fremover.

Kantavgrensning

MilKant er en serie kantavgrensningsprodukter fremstilt i aluminium, stål eller PE-gjenbruksplast. Det er resultatet av et tett samarbeid med både landskapsarkitekter, byggherrer, entreprenører og anleggsgartnere gjennom en lang rekke høyt profilerte prosjekter.

Kantavgrensning er viktig, fordi den opprettholder designets originale uttrykk og sikrer at de planlagte linjer og kurver forblir veldefinerte. MilKant kantavgrensning kombinerer en høy grad av funk­sjonalitet med overlegen slitestyrke og estetisk design.

Sokkelrenner

Der finnes spesifikke anbefalinger til sokkelrender med nivåfri adgang rundt bygninger, men bare ganske få produkter på markedet lever opp til disse. Våre modeller er spesialutviklede og etterkommer alle anbefalinger.

Dessuten er systemene designet for ultra-rask installering. Basert på de tilbakemeldinger vi får, ser vi at én kvalifisert person er i stand til å montere en komplet sokkelrenne på omtrent samme tid som det tar for to personer med konkurrerende produkter.

Veggbeplantning

Milford tilbyr innovative og robuste systemer for klatreplanter. Samtidig med at byene har bruk for vegetasjon er mangel på plass og skikkelige vekstbetingelser blant de største utfordringene.

Produktene i Milplan-serien gjør det mulig å utnytte de vertikale arealene effektivt og på den måten skape grønne bymiljøer i områder hvor plassen ellers ikke tillater det.

Belegningssystemer

Milford udvikler belægning og græsarmering til langsigtede løsninger.

Græsarmering er en særdeles effektiv måde at sikre, at et projekt ikke kun er smukt ved aflevering, men bliver ved med at være grønt og frodigt på trods af slitage.

Udendørs naturstensbelægninger i form af stentæpper er en meget populær og fleksibel løsning. Produktet BindTec™ udmærker sig ved at være fleksibelt, selv ved lavere temperaturer, hvilket giver et stærkere og mere holdbart stentæppe.

Overvannshåndtering

Ved at gå helt bort fra den vanlige kubiske tankegangen og i stedet benytte tønnehvelvingen som bærende prinsipp, oppstod tunnelfaskinen. Den er overlegen den tradisjonelle faskinen på alle parametre.

Produktere i Milstorm™-serien blir utsatt for dyptgående testing under virkelige forhold og oppfyller noen av de strengeste internasjonale kravene.

Om Milford

Milford i mer enn ti år vært formidler av knowhow og bærekraftige løsninger til forbedring av byrom og -landskaper i hele Skandinavia.

Ettersom storbyene fortsetter å vokse, er det Milfords oppgave å utvikle stadig bedre produkter og systemer som imøtekommer de stadig stigende kravene om mer grønn vekst i bysonene.

Våre systemer utvikles i samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter og anleggsgartnere gjennom dialog og løpende oppfølging av prosjektene.