milPLANT
Treplanting

MilPlant

I dag finnes det bedre systemer for vellykket etablering av by trær enn noensinne tidligere

Treet er den viktigste resursen i etableringen av grønne miljøer i storbyene våre. Men å plante trær i urbane miljøer innebærer store utfordringer, fordi vekstbetingelsene normalt er svært forskjellige fra treets normale hjemsted.

Trær som gror naturlig i skogområder, har ofte noe nær optimale betingelser: et beskyttet og avskjermet mikroklima med mengder med næringsholdig, ukomprimert jord til røttene, fukt og tilgang til både regnvann og sollys.

Bytreet står derimot overfor en rekke alvorlige utfordringer. Overflater som er lukket med eksempelvis betongheller eller asfalt, unaturlig høye temperaturer om sommeren, eksponering for vind, veisalting om vinteren, kjørende, gående og syklende trafikk samt vandalisme.

Under jorden møder røttene like fiendtlige omgivelser med hardt komprimert jord, mangel på vekstplass, vann og oksygen. Lykkes likevel røttene i å utvikle seg, er det en konstant fare for skade påført ved bygningsarbeid, veiarbeid mm.

Vellykket integrering av trær i menneskeskapte omgivelser er en spesialisert oppgave. Gjennom å beskytte dem over og under jorden samt gi røttene mulighet for naturlig vekst kan Milfords innovative systemer etablere betingelser som minner om de på treets naturlige hjemsted. Vi kan ikke etterligne naturen til punkt og prikke, men vi kan komme et langt stykke på veie og dermed gi grobunn for nye kreative ideer, grønne visjoner og sunne rotnett.

Avansert rotvennlig bærelagssystem til plantehull

Den mest kritiske livs- og vekstbetingelsen for bytrær er at røttene har tilgang på tilstrekkelig med kvalitetsjord. Hvordan man skaffer til veie store nok mengder ukomprimert jord under hardt belastede veier og fortauer har tredyrkere, landskapsarkitekter og ingeniører diskutert i årtier.

StrataCell™ er verdens sterkeste jordcellesystem...

RootSpace™
Geonet til RootSpace™
StrataCell™
Geokomposit-membran™
Resorb+™

DeepGreen Concept bruger regnvand til at skabe bedre trivsel for byens træer

Ved at anskue nedbør som ressource og ikke et problem, opstår der helt nye LAR-perspektiver

Og med den korrekte håndtering af regnvand, kan vi skabe bedre vækstvilkår for træerne. Det er filosofien bag Milfords nye koncept DeepDeep.

DeepGreen™

Milford leverer enkle men effektive systemer til fullkontrollert rotvekststyring

Belegg som asfalt og fortausheller er spesielt sårbare overfor høytliggende trerøtter, og på samme måte kan underjordiske installasjoner av forskjellige slag bli skadet dersom røttenes vekstretning ikke styres effektivt.

Rotbarrierer benyttes til å styre rotveksten i ønskede retning, slik at treet integrerer seg på sin tildelte plass uten å forårsake ødeleggelser. Produktene fra Milford er fremstillet i enten ny eller resirkulert industripolymer og fås i forskjellige utforminger og størrelser, blant annet modulære enheter og fleksible lineære typer.

ReRoot
RootDirector

Milfords vannings-/utluftings-systemer tar høyde for de mange problemene som både nyplantede og voksne bytrær står overfor

For at treet skal kunne overleve og trives må det være god tilgang på vann i jorden rundt treet. Er det ikke tilgang på nok vann, kan ikke røttene absorbere næringsstoffer fra jorden, og treet vil dø på grunn av væsketap forårsake av den generelle transpirasjonen.

Et effektivt vanningssystem vil levere vand der hvor røttene er, og ikke i jordlaget over. I tillegg gir det livsviktig utluftning for røttene.

Vanning er ikke bare nødvendig for den biokjemiske prosessen forbundet med fotosyntese, respirasjon og transport, men også til mekanisk støtte av blad- og stammevev. Utilstrekkelig eller ineffektiv vanning vil resultere i avmagring av bladene og færre knoppskudd.

AquaAirbox™
ArborFlow 100
ArborMesh™
Citybag™
RootRain PRT/PRC
RootRain PRTG/PRCG
RootRain PRTS/PRCS
RootRain Urban
RootRain X2
StormPit™

Inntil et nyplantet tre er har fått skikkelig rotfeste, kan det ha behov for forankring eller oppbinding for å holde seg stående

Der hvor unge trær i sine naturlige omgivelser normalt er beskyttet av den omkringliggende vegetasjonen, ikke minst de voksne trær, er bytreet vanligvis overlatt til seg selv, eksponert for byens vindtunneleffekter (som kan være betydelige), eventuell påkjørsel av biler, vekten fra henslengte sykler mm.

Underjordisk forankring er usynlig og innvirker dermed ikke på designmessige uttrykket. Metoden forhindrer effektivt rotklumpen i å bevege seg, slik at røttene får mulighet til å etablere seg i den omkringliggende jorden.

Overjordiske fester benyttes vanligvis til å gi støtte til omplantede trær med en stammediameter på over 10 cm.

Oppbinding med påler vil ikke skade treet hvis det er utført korrekt. Det er likevel avgjørende at slike systemer fjernes så snart treet har fått skikkelig rotfeste, normalt etter 2-3 år.

Duckbill DTS
DuckBill RBKS
Opbindings-produkter
RBG-system
MuldVarp™

Trehullsrister fås i nesten alle tenkelige formater og fremstilles i mange forskjellige materialer

Trehullsrister benyttes vanligvis i områder med mange fotgjengere. Ristene forhindrer komprimering av jorden i plantehullet, samtidig med at de muliggjør tilgang av regnvann.

Alle modeller fra Milford har mulighet for integrering av vannings-/luftingssystem.

Noen prosjekter kan ikke fullføres med standard trehullsrister, men krever unike kreative løsninger for å bli komplette. Milford fremstiller spesialrister etter kundens eget design og egne dimensjoner.

Porøs trehullsbelegning av limt stein er et interessant alternativ til tradisjonelle trehullsrister og gir designere og arkitekter helt nye og kreative muligheter.

Art
Colorado
Mesa
Sahara
Tundra
ArborResin belægning

Beskyttelse av det nyplantede bytreet kan være avgjørende for treets suksess

Bytreet kan være utsatt for både vandalisme, skader fra sykler, biler og feiemaskiner, overlast fra feststemte nattravner, husdyr og mye annet. Der hvor det er ekstra mye trafikk kan det være hensiktsmessig å etablere en permanent beskyttelse av treet.

Synlig beskyttelse i form av trebeskyttere bidrar i bybildet og har dermed også en viktig designmessig funksjon.

Mojave
Sahara træbeskytter