milSTORM
Overvannshåndtering

MilStorm

Klimaendringer øker behovet for storvolum-systemer til effektiv overvannshåndtering

De senere år har der vært en økende tendens med svært kraftige skybrudd med store mengder nedbør, ikke bare i hovedstadsområdet, men i hele landet. Ekspertene forutser at dette er en tendens som vil fortsette langt inn i fremtiden.

Voldsomme oversvømmelser vitner om at det må nytekning til når det gjelder avledning av skybruddsnedbør. MilStorm er en serie revolusjonerende produkter og systemer for effektiv avledning av store mengder nedbør.

DeepGreen Konsept bruker regnvann til å skape bedre trivsel for byens trær

Ved å se på nedbør som en ressurs og ikke et problem oppstår det helt nye LAR-perspektiver.

Og med den korrekte håndtering av regnvann, kan vi skape bedre vekstvilkår for trærne i urbane områder. Dette er filosofien bak Milfords nye konsept DeepGreen.

DeepGreen™

Aquaton™ er en storvolumen tunnelfaskine til både nedsivningsanlæg og forsinkelsesbassiner

Ved at gå helt bort fra den almindelige kubiske tankegang og i stedet benytte den paraboliske tøndehvælving som bærende princip, opstod Aquaton™ tunnelfaskinen med dokumenterede overlegne egenskaber på samtlige parametre. Tunnelfaskinen er både stærkere og mere holdbar på sigt end den traditionelle kubiske faskine. Den er hurtigere at installere og lettere at rense og vedligeholde.

Aquaton™

AquaAirbox™ er et kassettesystem til både forsinkelse og nedsivning af regnvand, samt vanding- og udluftning af grøn infrastruktur.

AquaAirbox™ er et multi-anvendeligt kassettesystem, der er fremstillet i 100% genbrugs-PP. Systemet kan både bruges som faskine til forsinkelse og nedsivning af regnvand, samt som vandings- og udluftningssystem til grøn infrastruktur, så som grønne tage, bytræer, regnbede eller andet.

AquaAirbox™

KerbCell™ er en slusekonstruksjon som gjør det mulig å regulere veisalt i LOH vannbed, veibed og plantehull

LOH-bed som et svar på de siste årenes klimaendringer, er en løsning som er kommet for å bli. Men i Norden der veiene saltes i vintermånedene, oppstår det et problem med for høye saltkonsentrasjoner i filterjorden i bedene. KerbCell™ er en enkel, men effektiv løsning som lett kan integreres i både LOH-bed, veibed og plantehull.

Aquaton™ AT310-740
ArborFlow 100
FocalPoint™
iOflo™
KerbCell CUBIC™
KerbCell LINEAR™
Modular Wetlands
StormPit™
Resorb+™