Om Milford

Velkommen til Milford, leverandør af professionelle systemer til forbedring af byrum og landskab

Milford samarbejder med arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer og anlægsgartnere i bestræbelsen på at skabe forbedret miljø og trivsel i byzonerne i hele Skandinavien.

Vores knowhow omfatter bl.a. kvalitetssystemer til plantning af bytræer, kantafgrænsning, vægbeplantning og meget mere.

Vi har stor passion for at udvikle systemer og produkter, der kan gøre storbyen til et bedre sted at være. Grøn vegetation på steder, hvor pladsen er trang, er blot ét af vores specialer.

Kig dig omkring på hjemmesiden her og tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du har brug for sparring...

La de grønne visjonene gro...

Milford har i over ti år vært formidler av knowhow og systemer til forbedring av byrom og -landskaper i hele Skandinavia.

Vårt produktsortiment omfatter systemer til plantning av bytrær, kantavgrensning, sokkelrenner, regnvannshåndtering, belegninger og veggbeplantning. Alle er blitt til gjennom tett samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og anleggsgartnere.

Gjennom dialog og løpende prosjektoppfølging, blir produktene hele tiden forbedret, både når det gjelder design, funksjon, holdbarhet og ikke minst, installasjonsvennlighet. Alt fra den minste leddskjøt til hvordan elementene stables for transport, blir diskutert.

Ettersom storbyene vokser, er det Milfords oppgave å utvikle bedre produkter og systemer som imøtekommer de stadig økende kravene.

Bysonene har behov for mer grønn vekst, stilrene anlegg i smakfullt design samt nye metoder for effektiv håndtering av regnvann. En forståelse for hvordan storbyliv og vegetasjon interagerer, er avgjørende for langvarig suksess med etablering av grønne områder, urbane anlegg og underjordiske installasjoner.

Gjennom effektiv kunnskapsutveksling og praktiske erfaringer er Milford med på å sette standardene for fremtidens byrom.

En visjon for fremtidens byrom

Storbyene er samfunnets kollektive kraftsentra. Her tenkes store tanker, her legges planer, her utvikles sosiale relasjoner og kulturelle fellesskap. Byens mange muligheter tiltrekker seg mennesker av alle slag, også dem som endrer morgendagen for de mange. Romslighet er derfor en av byens største dyder.

Individet skal eksistere side om side med millioner av andre og allikevel ha plass til å tenke egne tanker, plass til å få nye idéer og plass til å kunne trekke pusten i ren luft. Konsentrasjonen av mange mennesker gir like mange utfordringer som muligheter.

Fremtidens byrom er pulserende, men ikke støyende. Det er travelt, men ikke hektisk. Det er energisk, men ikke forurensende. Der eksisterer omtanke side om side med ambisjon. Der eksisterer teknologi og natur, fusjonert i et selvjusterende kretsløp som holder byen i perfekt balanse med seg selv og landskapet rundt. Helt fra energiforsyning til renovasjon er det harmoni mellom "utgifter" og "inntekter". Begrepet bærekraftighet er like selvfølgelig som det engang var fremmed.

Det er vårt mål å bidra til denne visjonen gjennom vår forkjærlighet for bytreet, den vittigste ressursen i etableringen av grønne bymiljøer. Lokalt som globalt vil vi hjelpe med å gi inspirasjon til nye grønne tanker og idéer. Vi vil hjelpe ved å gjøre informasjon og kunnskap mer tilgengelig. Vi vil hjelpe ved å utvikle og levere systemer som gir bytreet bedre kår og gjør implementeringen eklere og mer økonomisk.

Vi mener ikke at det er snakk om at det må skje en radikal holdningsendring. De fleste vet i dag at en sunn vegetasjon er en av nøklene til et sunt globalt klima. Vi vet at vi må lære av naturen, bli bedre til å utvikle fornybare energiformer samt finne metoder for å produsere og gjenbruke mer ansvarlig. Det er en utvikling som allerede er i gang, og vi skal sørge for at den fortsetter og akselererer ved å vise nye og bedre veier.

Vi skal la de grønne visjoner gro!

Et globalt partnerskap med kunnskap og erfaring

For hele tiden å øke vår know-how samt styrke vår regionale posisjon er det vesentlig for oss å høste erfaringer fra andre deler av verden. Vi har derfor inngått et interkontinentalt samarbeid med liresinnede virksomheter hvor alle er spesialiserte innen grønn vekst i storbyene. Et samarbeid som har global kunnskapsdeling som omdreiningspunkt og er hevet over lokale interessekonflikter.

Fortsatte utvikling av bedre systemer kommer dermed alle partnere til gode, og på det skandinaviske marked får våre kunder gjennom dette adgang til noen av verdens beste produkter og systemer til etablering av alle former for vegetasjon i bysonene. Partnerskapet råder i tillegg over testfasiliteter hvor nye ideer og prinsipper kan etterprøves og utvikles.

Milford DANMARK / NORGE / SVERIGE
Greenleaf ENGLAND
Greenleaf TYSKLAND
Citygreen AUSTRALIEN
Citygreen CANADA / USA