Nyheter

Milford system

Trädplantering

Att lyckas med plantering av träd i människoskapta miljöer är ett jobb för specialister. Stadsträdet konfronteras normalt med en rad allvarliga utmaningar: Ytor täckts med exempelvis betongplattor eller asfalt, onaturligt höga temperaturer sommartid, vägsalt vintertid, körande, gående och cyklande trafik samt vandalism.

Milford erbjuder en rad effektiva system designade för att säkra en lyckad plantering samt sunda träd under många år framöver.

Kantavgränsning

MilKant är en serie kantavgränsningsprodukter tillverkade av aluminium, stål eller återvunnen PE-plast. Produkterna är resultaten av ett nära samarbete med både landskapsarkitekter, byggherrar, entreprenörer och trädgårdsmästare vid en rad högt profilerade projekt.

Kantavgränsningen är viktig eftersom den vidmakthåller designens ursprungliga uttryck och säkrar att linjer och kurvor förblir väldefinierade. MilKant kantavgränsning kombinerar en höggradig funktion med överlägsen slitstyrka och estetisk design.

Markrännor

Det finns specifika rekommendationer gällande markrännor med hänsyn till avrinning utan nivåskillnader vid byggnader, men endast ett fåtal produkter på marknaden lever upp till dessa rekommendationer. Våra modeller är speciellt framtagna för ändamålet och uppfyller alla rekommendationer.

Dessutom har systemet designats för att möjliggöra en supersnabb installation. Med hänsyn till den feedback vi får, är bedömningen att en kvalificerad person kan montera en komplett markränna på ungefär samma tid som det tar två personer att montera en konkurrerande produkt.

Väggplantering

Milford erbjuder innovativa och robusta system för klätterväxter. Samtidigt som städerna behöver växtlighet är platsbrist och gynnsamma växtförhållanden utmaningar som måste övervinnas.

Produkterna i Milplan-serien gör det möjligt att utnyttja de vertikala ytorna på ett effektivt sätt och via dessa skapa gröna stadsmiljöer i områden där utrymmet inte medger traditionell växtlighet.

Beläggningssystem

Milford utvecklar beläggning och gräsarmering för långsiktiga lösningar.

Gräsarmering är ett ytterst effektivt sätt att säkerställa att ett projekt förblir grönt och frodigt trots år efter år av slitage.

Naturstensbeläggningar utomhus i form av stenmattor är en mycket populär och flexibel lösning. Produkten BindTec™ utmärker sig genom att vara flexibla även vid lägre temperaturer, vilket gör stenmattan starkare och mer hållbar.

Dagvattenhantering

Tunnelmagasinet uppstod när man gjorde avsteg från den vanliga, kubistiska tankegången och istället använde tunnelvalvet som bärande princip. Tunnelmagasinet är i alla avseenden överlägsen den traditionella faskinen.

Produkterna i Milstorm™-serien har utsatts för grundliga tester under faktiska förhållanden och lever upp till några av de hårdaste, internationella kraven.

Om Milford

I över tio år har Milford förmedlat lösningar och knowhow för att förbättra stadsmiljö och landskap över hela Skandinavien.

I takt med att storstäderna växer är det Milfords uppgift att utveckla bättre produkter och system som motsvarar de ständigt stigande kraven gällande mer grön växtlighet i stadsområdena.

Våra system utvecklas i samarbete med ledande arkitekter, landskapsarkitekter och trädgårdsmästare, med hjälp av löpande dialog och kontinuerlig uppföljning av de olika projekten.